Organizacija Fondacije dr Zoran Đinđić

Fondacijom upravljaju osnivači preko Upravnog odbora.

Osnivači Fondacije su:

Ružica Pavlović-Đinđić - Upravitelj Fondacije
Goran Pitić
Gordana Matković
Zoran Živković
Božidar Đelić
Slobodan Milosavljević
Aleksandar Vlahović

Upravni odbor:

Goran Ćirić - Predsednik UO 
Slobodan Milosavljević
Gorica Mojović