Projekti Fondacije dr Zoran Đinđić

Fondacija dr Zoran Đinđić učestvuje u organizaciji više projekata, od kojih su svakako najznačajniji: