Adela Kondić

Rođena je 12. novembra 1985. godine u Apatinu. Diplomirala je na Fakultetu Tehničkih Nauka u Novom Sadu, na smeru Inženjerstvo za zaštitu životne sredine – Eko Menadžment. Praksu je obavljala u kompaniji Denkstatt GmbH.

Aleksandra Cvetković

Rođena je 5. februara 1987. godine. Student je Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu, smer menadžment. Praksu obavlja u kompaniji DPS Software.

Aleksandra Papić

Rođena 2.maja 1983. godine u Beogradu. Diplomirala je na Ekonomskim fakultetu u Beogradu. Na postdiplomskim studijama je iz oblasti bankarskog menadžmenta takođe na Ekonomskim fakultetu. Praksu je obavljala u kompaniji Magna Intenational.

Aleksandra Šiljić

Rođena 18.novembra 1986. godine u Beogradu. Diplomirala na Tehnolosko-metalurskom fakultetu u Beogradu. Praksu je obavila u austrijskoj Agenciji za životnu sredinu.

Anja Šišarica

Rođena 24.aprila 1987.godine u Novom Sadu. Diplomirala na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, na Departmanu za matematiku i informatiku, gde je trenutno na master studijama iz Softverskog inženjerstva. Praksu obavljala u firmi Technikon.

Barbara Elek

Rođena je 12. januara 1987. godine u Beogradu. Diplomirala je Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Trenutno je na master studijama iz međunarodne politike. Praksu je obavljala u kompaniji Hilfswerk Austria International.

Bojana Mašić

Rođena je 16. avgusta 1986. godine u Gornjem Milanovcu. Apsolvent je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, na smeru Socijalna politika i socijalni rad. Praksu je obavljala u Hilfswerk Austria International.

Dragana Perišić

Rođena je 5. maja 1987. godine u Loznici. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, gde je upisala i master studije iz oblasti računovodstva. Praksu je obavljala u kompaniji Strabag.

Ilija Bilić

Rođen je 20. januara 1984. godine u Beogradu. Apsolvent je na Biološkom fakultetu na smeru za molekularnu biologiju i fiziologiju. Praksu je obavljao na Univerzitetu prirodnih resursa.

Ivana Kalabić

Rođena je 26. maja 1987. godine u Loznici. Student je četvrte godine Ekonomskog fakulteta u Beogradu, smer finansije, bankarstvo i osiguranje. Praksu je obavljala u kompaniji Magna Europe.

Ivana Putanović

Rođena je 23. marta 1984. u Smederevskoj Palanci. Diplomirala je pedagogiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Na master studijama je program menadžment u obrazovanju na Univerzitetu u Novom Sadu. Praksu je obavljala u Austrijskom centru za filozofiju sa decom i mladima.

Ivana Seccareccia

Rođena 8. aprila 1986. godine u Rijeci. Zavrsila je postdiplomske studije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu na modulu mikrobiologija. Praksu je obavljala na Austrijskom Institutu za Tehnologiju.

Ivana Tošović

Rođena je 18. septembra 1982. u Sarajevu. Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, na smeru međunarodni odnosi, a trenutno završava specijalističke akademske međunarodne studije. Praksu je obavljala na Političkoj akademiji ÖVP-a .

Jelena Orlić

Rođena je 08. marta 1986. godine u Beogradu. Apsolvent je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, smer Međunarodna ekonomija i spoljna trgovina. Praksu je  obavljala u kompaniji No Ordinary Agency.

Jovana Knežević

Rođena je 28. aprila 1987. godine u Beogradu. Student je četvrte godine Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu, smer menadžment. Praksu obavlja u kompaniji Erste Group Bank.

Katarina Vukosavljević

Rođena 19. avgusta 1986.godine u Kraljevu. Završila je master studije na Arhitektonskom fakultetu, Univerzitet u Beogradu. Praksu je obavila u arhitektonskom birou Purpur Architektur.

Kristina Miletić

Rođena je 27. maja 1985. godine u Beogradu. Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka, smer: Međunarodni odnosi, u Beogradu. Na specijalistickim studijama je iz Terorizma i organizovanog kriminalia. Praksu je obavljala u nevladinoj organizaciji Interkulturalles Zentrum.

Lazar Tucaković

Rođen je 8. oktobra 1986. godine u Kragujevcu. Završio je master studije na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Praksu je obavljao u kompaniji Architektur Consult GmbH.

Marija Janković

Rođena je 24. oktobra 1987. godine u Kragujevcu. Diplomirala je nemački jezik i knjiiževnost na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu. Praksu je obavljala u Interkulturnom centru.

Marija Ristić

Rođena je 26. juna 1984. godine u Prištini. Završila je Fakultet političkih nauka, smer novinarstvo i komunikologija. Praksu je obavljala u Institutu za informatiku i kompjuterske medije na Univerzitetu u Grazu.

Marija Šekularac

Rođena 7. januara 1984. godine u Kraljevu. Diplomirala na Prirodno-matematickom fakultetu, Menadžment u turizmu u Novom Sadu. Praksu obavlja u hotelu Falkensteiner am Schottenfeld.

Marijana Ćosić

Rođena je 02. marta 1986. godine u Beogradu. Apsolventkinja je dramaturgije na Fakultetu Dramskih Umetnosti u Beogradu. Praksu je obavljala u kulturnoj instituciji KulturKontakt.

Marina Vladisavljević

Rođena 6.maja 1986.godine u Novom Sadu. Završila je master studije na Ekonomskom fakultetu u Novom Sadu, smer evropska ekonomija i biznis. Praksu je obavljala u Kommunalkredit Austria AG.

Milica Perišić

Rođena je 10. jula 1986. godine u Kraljevu. Diplomirala je na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Praksu je obavljala u kompaniji Magna International Inc.

Milica Luković

Rođena 6. avgusta 1985.godine u Užicu . Diplomirala na Arhitektonskom Fakultetu u Beogradu. Praksu obavlja u kompaniji Michaeler & Partner.

Milica Merdović

Rođena 25.oktobra 1982. godine u Beogradu. Završila Farmaceutski fakultet u Beogradu. Praksu obavljala na Institutu za kliničku i eksperimentalu farmakologiju.

Milica Veletić

Rođena je 06. oktobra 1985. godine u Metkoviću. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Novom Sadu gde je nastavila postdiplomske studije iz oblasti Finansija. Praksu je obavljala u kompaniji .A.S.A.

Miloš Gubić

Rođen 20. jula 1987. godine u Zrenjaninu. Student je Fakulteta Tehničkih Nauka u Novom Sadu. Praksu je obavljao u firmi DPS Software.

Mirjana Lazarević

Rođena je 15.juna 1985. godine u Beogradu. Apsolvent je na Farmaceutskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Praksu je obavljala na Institutu za eksprerimentalnu i klinicku farmakologiju.

Miroslav Kamel

Rođen 14. jula 1983. godine u Kuvajtu. Završio je Master iz prava i biznisa u Hamburgu. Praksu je obavljao u advokatskoj kancelariji Wolf Theiss.

Nemanja Milanović

Rođen je 23. juna 1986. godine u Mrkonjić Gradu. Diplomirao je na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu na odseku za menadžment. Praksu je obavljao u konsultantskoj kompaniji GCI Management.

Nenad Brodić

Rođen je 19. septembra 1988. godine u Šapcu. Završio je osnovne studije na Građevinskom fakultetu, Odsek za geodeziju i geoinformatiku, Univerziteta u Beogradu. Na master studijama je iz geoinformatike i radi kao demonstrator na vežbama iz Digitalnog modeliranja terena na Građevinskom fakultetu u Beogradu. Praksu je obavljao u kompaniji E.C.O. Institute of Ecology.

Nikola Baković

Rođen je 26. jula 1987. godine u Čačku. Diplomirao je istoriju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Praksu je obavljao na Diplomatskoj akademiji.

Nikola Lisov

Rođen je 09.januara 1986. godine u Novom Sadu. Završio je bachelor studije na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Na master studijama je iz telekomunikacija. Praksu je obavljao na Tehničkom univerzitetu u Gracu, na Institutu za informatiku.

Sandra Panić

Rođena je 7.oktobra 1983. godine u Somboru. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu. Na postdiplomskim studijama je iz međunarodnog prava. Praksu obavlja na Univerzitetu u Gracu.

Sena Šaletić

Rođena je 10. februara 1984. godine u Beogradu. Diplomirala je Etnologiju i antropologiju, a trenutno završava i studije Psihologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Praksu je obavljala u Austrijskiskom centaru za neurolingvističko programiranje i neurolingvističku psiho-terapiju.

Slavica Koprivica

Rođena je 24. novembra 1986. godine u Sarajevu. Apsolvent je Fakulteta za fizičku hemiju. Praksu je obavjala u Austrijskom institutu za tehnologiju.

Sonja Šehovac

Rođena je 19.marta 1987.godine u Sarajevu. Apsolvent je Pravnog fakulteta u Beogradu. Praksu je obavljala u NVO Evropski istraživački centar za ljudska prava i demokratiju.

Sonja Trifuljesko

Rođena je 31. maja 1983. godine u Beogradu. Diplomirala je na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu. Master studije završava na Odeljenju za etnologiju i antropologiju istog fakulteta. Praksu je obavljala u Austrijskom integracionom fondu.

Stanislava Predojević

Rođena je 11. maja 1986. godine u Beogradu. Diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Praksu je obavljala u arhitektonskom birou ArchitekturConsult ZT.

Tamara Popović

Rođena 15. avgusta 1987. godine u Kragujevcu. Student je druge godine Diplomskih akademskih studija na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Praksu je obavljala u arhitektonskom birou PURPUR. Architektur.

Tijana Kaitović

Rođena je 29. septembra 1987. godine u Beogradu. Apsolvent je na Fakultetu bezbednosti u Beogradu. Praksu je obavljala na Institutu za međunarodno pravo i odnose.

Uroš Sikimić

Rođen 01. juna 1986. u Novom Sadu. Student Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Paralelno pohađa dva Mastera, na odseku za Energetiku, elektroniku i telekomunikacije, kao i na odseku za Inženjerski menadžment. Praksu je obavljao u kompaniji STRABAG.

Vanja Balaša

Rođena 30. decembra 1980. godine u Somboru. Diplomirala je etnologiju i antropologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Stekla je stručno zvanje kustosa 2009. godine i radi u Etnografskom muzeju u Beogradu. Praksu je obavljala u NVO Interkulturelles Zentrum.

Vanja Kovačević

Rođena je 10. maja 1987. godine u Beogradu. Apsolvent je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, odsek sociologija. Praksu je obavljala u NVO Interkulturalni centar.

Veljko Radojević

Rođen 13. avgusta 1985. godine u Beogradu. Apsolvent je Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Praksu je obavljao u NVO Evropski istraživački centar za ljudska prava i demokratiju .

Vesna Radojević

Rođena je 16. septembra 1984. godine u Beogradu. Diplomirala je na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu, na smeru za telekomunikacije. Praksu je obavljala u kompaniji Magna International.

Đurđa Stefanović

Rođena je 8.februara 1986.godine u Čačku. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Praksu je obavljala u kompaniji .A.S.A. International.
Free business joomla templates