Aleksandra Jukić

Rođena je 23. decembra 1981. godine u Beogradu. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Praksu je obavljala u Landenskrankenhaus u Gracu.

Aleksandra Simić

Rođena je 22. marta 1985. godine u Beogradu. Student je četvrte godine Pravnog fakulteta u Beogradu. Praksu je obavljala u kompaniji WU Alumni club. Kao stipendista austrijske advokatske kancelarije Wolf Theiss na LL.M. trenutno je na programu Master in South East European Law and European Integration.

Alma Veliu

Rođena je 4. marta 1983. godine u Prištini. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici. Trenutno je zaposlena u kao komercijalista u NLB Montenegrobanci. Praksu je obavljala u kompaniji Azalea.

Ana Luković

Rođena je 25. decembra 1983. godine u Beogradu. Apsolvent je na Pravnom fakultetu u Beogradu. Praksu je obavljala na Univerzitetu u Beču.

Ana Pajić

Rođena je 04. oktobra 1985. godine u Beogradu. Diplomirani je inzenjer Fakulteta organizacionih nauka, smer Informacioni sistemi i tehnologije. Praksu je obavljala u kompaniji OBI.

Anita Burgund

Rođena je 15. avgusta 1985. godine u Beogradu. Student je četvrte godine Fakulteta političkih nauka na katedri za socijanu politiku i socijalnog rada. Praksu je obavljala u kompaniji integration Funds.

Biljana Bajić

Rođena je 27. decembra 1985. godine u Novom Sadu. Student je četvrte godine Tehničkog fakulteta u Novom Sadu. Praksu je obavljala u kompaniji SAP.

Biljana Đorđević

Rođena je 1. avgusta 1984. godine u Vranju. Završila je Master sudije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Školovanje je nastavila na Oksfordu. Praksu je obavljala u kompaniji IOM.

Bojana Karić

Rođena je 18. aprila 1984. godine u Beogradu. Apsolvent je na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Praksu je obavljala u kompaniji DPS Software.

Branka Vuković

Rođena je 15. maja 1985. godine u Kninu. Student je završne godine Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu. Praksu je obavljala u kompaniji Procon Data.

Danijela Dobrota

Rođna je u Zagrebu. Završila je Pravni fakultet u Beogradu. U septembru putuje na praksu u Hag. Praksu je obavljala na Diplomatskoj Akademiji. Od septembra 2010 .godine boravi na stručnom usavršavanju u Međunarodnom sudu za ratne zločine u Hagu.

Dragan Kostić

Rođen je 23. decembra 1983. godine u Novim Sadu. Student je pete godine Tehničkog fakulteta u Novom Sadu. Praksu je obavljao u kompaniji Uniqa.

Dragana Simović

Rođena je 4. maja 1984. godine u Čačku. Student je završne godine Fakulteta političkih nauka u Beogardu. Praksu je obavljala u kompaniji Hilfwerk Austria.

Dragana Stanković

Rođena je 30 oktobra 1984. godine u Leskovcu. Apsolvent je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Praksu je obavljala u kompaniji Integration Funds.

Igor Božović

Rođen je 14. marta 1983. godine u Beogradu. Student je četvrte godine Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu.Praksu je obavljao u kompaniji Integration Funds.

Igor Potkonjak

Rođen je 3. marta 1985. godine u Beogradu. Student je prve godine Master studija Fakulteta ogrganizacionih nauka u Beogradu. Trenutno je zaposlen u The Coca-Cola Company. Praksu je obavljao u kompaniji DPS Software.

Jelena Jovanović

Rođena je 28. decembra 1984. godine u Kragujevcu. Student je završne godine Arhitektonskog fakulteta u Beogradu. Praksu je obavljala u kompaniji ZINTERL ARCHITEKTEN GMBH.

Katarina Gavrić

Rođena je 14. novembra 1985. godine u Senti. Završila je master sutdije na Tehničkom fakultetu u Novom Sadu. Praksu obavljala u kompaniji Sapphir.

Marija Nedeljković – Pravdić

Rođena je17. maja 1979. godine u Čačku. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu prištinskog univerziteta na katedri za engleski jezik i književnost. Trenutno je zaposlena je poslovnoj školi u Čačku. Praksu je obavljala u kompaniji Paul Putz& Partner.

Marko Vujačić

Rođen je 29. januara 1981. godine u Vrbasu. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu na katedri za međunarodne odnose. Praksu je obavljao u kompaniji ETC.

Milana Antić

Rođena je 10. novembra 1985. godine u Nišu. Student je završne godine Ekonomskog fakulteta u Nišu. Trenutno je na Master studijama Corporate and Financial Management u Švedskoj. Praksu je obavljala u kompaniji VA Tech Finance.

Milana Milošev

Rođena je 28. novembra 1986. godine u Novom Sadu. Student je treće godine Ekonomskog fakulteta u Subotici. Praksu je obavljala u kompaniji Mosdorfer.

Milana Rodić

Rođena je 25. oktobra 1985. godine u Novom Sadu. Diplomirala je Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Praksu je obavljala u kompaniji Mosdorfer.

Milena Milojević

Rođena je 13. maja 1981. godine u Beogradu. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Praksu je obavljala u kompaniji Navreme.

Milena Vukelić

Rođena je 28. septembra 1982. godine u Beogradu. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Praksu je obavljala u kompaniji Pediatrics.

Milica Mitrović

Rođena je 27. oktobra 1986. godine u Beogradu. Završila je Tehnički fakultet u Novom Sadu. Praksu je obavljala u kompaniji Bluewaters.

Milica Velimirović

Rođena je 7. oktobra 1983. godine u Novom Sadu. Student je završne godine hemijskog fakulteta u Novom Sadu. Praksu je obavljala u kompaniji New Energy Capital Invest.

Milka Čabunac

Rođena je 29. novembra 1981. godine u Vukovaru. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Praksu je obavljal u kompaniji Magna Europe.

Miloš Lakić

Rođen je 7. aprila 1983. godine u Novom Sadu. Student je završne godine Ekonomskog fakulteta u Subotici. Praksu je obavljao u kompaniji Eibl & Wondrak.

Miloš Petrović

Rođen je 21. avgusta 1985. godine u Beogradu. Student je završne godine Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Praksu je obavljao u kompaniji Metis.

Miloš Vlahović

Rođen je 5. novembra 1977. godine u Bečeju. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu. Praksu je obavljao u kompaniji OBI.

Mirjana Drenovak

Rođena je 24. marta 1983. godine u Kragujevcu. Završila je Pravni Fakultet u Beogradu, gde je trenutno na postdiplomskim studijama. Praksu je obavljala u kompaniji OBI.

Nemanja Gavrilović

Rođen je 19. septembra 1984. godine u Novom Sadu. Student je četvrte godine Pravnog fakulteta u Novom Sadu. Praksu je obavljao u kompaniji OBI.

Olga Mitrović

Rođena je 27. juna 1984. godine u Beogradu. Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Praksu je obavljala u kompaniji Hilfwerk Austria.

Olgica Nikolin

Rođena je 25. decembra 1983. godine u Novom Sadu. Diplomirala je na Tehničkom fakultetu u Novom Sadu. Praksu je obavljala u kompaniji TeleTrader.

Sanja Đorđević

Rođena je 5. jula 1984. godine u Nišu. Apslovent je na Pravnom fakultetu u Nišu. Praksu je obavljala na Univerzitetu u Gracu.

Saša Budimlija

Rođen je 25. maja 1977. godine u Gelzenkirhenu u Nemačkoj. Student je četvrte godine Filozofskog fakulteta u Beogradu, katedra nemačkog jezika i književnosti. Praksu je obavljao u kompaniji Pleon Publico.

Slavica Čepić

Rođena je 17. decembra1983. godine u Kragujevcu. Završila je Šumarski fakultet u Beogradu. Praksu je obavljala u kompaniji E.C.O..

Tamara Brajović

Rođena je 10. septembra 1982. godine u Beogradu. Završila je Arhitektonski fakultet u Beogradu, gde se trenutno nalazi na poslediplomskim studijama. Praksu je obavljala u kompaniji Real Estate Development.

Tatjana Babić

Rođena je 14. decembra 1984. godine u Trebinju. Student je pete godine Tehničkog fakulteta u Novom Sadu. Praksu je obavljala u kompaniji OBI.

Tatjana Milić

Rođena je 7. aprila 1979. godine u Zadru. Završila je Fakultet političkih nauka u Beogradu. Praksu je obavljala na Univerzitetu u Gracu.

Tijana Stevanović

Rođena je 24. marta 1982. godine u Leskovcu. Apsolvent je Arhitektonskog fakulteta u Beogradu. Praksu je obavljala u kompaniji Saiko Architects.

Free business joomla templates