Danijela Dobrota

Rođna je u Zagrebu. Završila je Pravni fakultet u Beogradu. U septembru putuje na praksu u Hag. Praksu je obavljala na Diplomatskoj Akademiji. Od septembra 2010 .godine boravi na stručnom usavršavanju u Međunarodnom sudu za ratne zločine u Hagu.

Free business joomla templates