Marković Milan

Rođen je 10.novembra 1983. godine u Novom Sadu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu.Doktorske studije je nastavio u Austriji. Dobitnik stipendije Erasmus Mundus za doktorsko istraživanje na Univerzitetu u Gracu pri Institutu za međunarodno pravo. Tamo će boraviti od septembra 2010. godine. Praksu je obavljao u organizaciji Austrian Institute for Innternational Affairs. Trenutno je zaposlen u Institutu društvenih nauka u Beogradu.

Free business joomla templates