Aleksandra Cvetković

Rođena je 08. septembra 1983. godine u Nišu. Diplomirani je inženjer elektronike, smer telekomunikacije. Praksu je obavljala u kompaniji Technikon.

Aleksandra Plazinić

Rođena je 20. juna 1983. godine u Čačku. Završila je master studije na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Praksu je obavljala u kompaniji GCI Management.

Andrijana Obradović

Rođena je 11. maja 1985. godine u Valjevu. Student je druge godine master studija na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Praksu je obavljala u kompaniji Saiko Architects.

Bobana Adamović

Rođena je 5. maja 1986. godine u Beogradu. Završila je master studije na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Praksu je obavljala u kompaniji Saiko Architects.

Danica Vlačić

Rođena je 20. avgusta 1984. godine u Beogradu. Apsolvent je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Praksu je obavljala u kompaniji Hilfswerk Austria.

Danijel Novaković

Rođen je 07. februara 1984. godine u Aleksincu. Završio je master studije na Elektronskom fakultetu u Nišu. Praksu je obavljao u kompaniji Partners IT. Trenutno radi za kompaniju Younify sa sedištem u Nišu koja se bavi programiranjem. Istovremeno je dobio stipendiju za doktorske studije na Fakultetu za informatiku u Beču tako da će od oktobra nastaviti školovanje.

Dušica Petrović

Rođena je 17. oktobra 1985. godine u Čačku. Završila je Fakultet Organizacionih nauka u Beogradu. Praksu je obavljala u kompaniji Projekt Managementberatung GmbH.

Igor Denčić

Rođen je 29. januara 1986. godine u Beogradu. Student je četvrte godine Pravnog fakulteta u Beogradu. Praksu je obavljao u organizaciji European training and research centre for human rights and democracy u Gracu.

Ivana Srećković

Rođena je 30. juna 1985. godine u Šapcu. Student je završne godine Fakulteta za farmaciju u Beogradu. Praksu je obavljala na Medicinskom fakultetu u Gracu.

Ivana Vasiljević

Rođena je 19. avgusta 1985. godine u Kruševcu. Završila je master studije na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Praksu je obavljala u kompaniji Purpur.

Jelena Duvnjak

Rođena je 17. decembra 1986. godine u Bugojnu. Student je četvrte godine Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Praksu je obavljala u kompaniji Hilfwerk Austria International.

Jelena Kajganović

Rođena je 30. oktobra 1985. godine u Beogradu. Student je završne godine Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Praksu je obavljala u Austrijskom fondu za integracije.

Jelena Milošević

Rođena je 25. avgusta 1984. godine u Beogradu. Student je završne godine master studija na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Praksu je obavljala u kompaniji New Energy Capital Invest.

Jovana Palibrk

Rođena je 28. jula 1985. godine u Priboju. Student je prve godine master studija na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Praksu je obavljala u kompaniji New Energy Capital Invest.

Katarina Slavković

Rođena je 05. juna 1985. godine u Somboru. Završila je master studije na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Praksu je obavljala u kompaniji Zinterl Architects.

Maja Grubišić

Rođena je 18. februara 1985. godine u Osijeku. Student je master studija na Biološkom fakultetu u Beogradu. Praksu je obavljala u Saveznoj agenciji za zaštitu životne sredine.

Marija Ercegović

Rođena je 05. aprila 1985. godine u Beogradu. Diplomirala je na Fakultetu organizacionih nauka. Student je master studija na Ekonomskom fakultetu. Praksu je obavljala u kompaniji OBI.

Marija Prijić

Rođena je 25. avgusta 1985. godine u Zrenjaninu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Beogradu. Praksu je obavljala u kompaniji Retzer Land GMbH.

Marko Adamović

Rođen je 8. aprila 1985. godine u Beogradu. Student je završne godine Rudarsko-geloškog fakulteta u Beogradu. Praksu je obavljao u kompaniji Bluewaters.

Marko Jelesijević

Rođen je 12. aprila 1984. godine u Kragujevcu. Diplomirao je nemački jezik i književnost na Univerzitetu u Kragujevcu. Praksu je obavljao u organizaciji Interkulturelles Zentrum.

Maša Kojić

Rođena je 27. avgusta 1986. godine u Novom Sadu. Student je završne godine Pravnog fakulteta u Novom Sadu. Praksu je obavljala u VöR-Institutu.

Maša Kovačević

Rođena je 21. aprila 1987. godine u Beogradu. Student je četvrte godine Fakulteta bezbednosti, odsek upravljanje ljudskim resursima. Praksu je obavljala u kompaniji VöR-Institut.

Mila Tanasković

Rođena je 28. avgusta 1983. godine u Pančevu. Završila je Filozofski fakultet i Fakultet političkih nauka u Beogradu. Praksu je obavljala na Diplomatskoj Akademiji u Beču.

Milan Cvetković

Rođen je 4. februara 1983. godine u Aleksincu. Diplomirao je na Mašinskom fakultetu u Nišu. Praksu je obavljao u kompaniji Linz AG.

Milan Levnajić

Rođen je 20. jula 1984. godine u Zrenjaninu. Student je master studija na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Praksu je obavljao u kompaniji Ecker & Partner.

Milan Rankov

Rođen je 15. marta 1984. godine u Vrbasu. Student je druge godine master studija na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Praksu je obavljao u kompaniji Magna International Europe.

Milena Bogavac

Rođena je 9. novembra 1987. godine u Beogradu. Završila je Fakultet organizacionih nauka. Trenutno je student programa "MIEX Master in Interational Management", na Univerzitetu u Bolonji. Praksu je obavljala u kompaniji Austria Tech.

Milica Pejović

Rođena je 10.juna 1986. godine u Smederevu. Student je prve godine master studija na Fakultetu organizacionih nauka. Praksu je obavljala u kompaniji Kraft Foods International.

Miloš Pantelić

Rođen je 1. decembra 1985. godine u Beogradu. Student je završne godine Saobraćajnog fakulteta u Beogradu. Praksu je obavljao u kompaniji Hödlmayr International.

Miloš Đinđić

Rođen je 28. marta 1986. godine u Beogradu. Student je završne godine Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Praksu je obavljao u Politische Akademie der ÖVP.

Mirjana Radulović

Rođena je 11. januara 1983. godine u Beogradu. Završila je Fakultet političkih nauka, odsek za novinarstvo i komunikologiju.  Praksu je obavljala u kompaniji Ecker & Partner.

Mitar Božić

Rođen je 16. juna 1986. godine u Tuzli. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Praksu je obavljao u kompaniji A.S.A.

Nebojša Đorđević

Rođen je 08. novembra 1986. godine u Zemunu. Diplomirao je na Prirodno-matematičkom fakultetu odsek geografja, turizam i ugostiteljstvo u Novim Sadu. Praksu je obavljao u kompaniji Azalea Hotels & Resorts.

Nevena Jovanović

Rođena je 24. decembra 1985. godine u Beogradu. Apsolvent je na Fakultetu Političkih nauka u Beogradu. Praksu je obavljala u Austrijskom fondu za integracije.

Nina Radosavljević

Rođena je 10. jula 1985. godine u Beogradu. Završila je master studije na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Praksu je obavljala u kompaniji Zinterl Architects.

Rade Tomić

Rođen je 7. februara1986. godine u Beogradu. Student je master studija na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Praksu je obavljao u kompaniji Metis.

Slobodan Milenković

Rođen je 26. maja 1986. godine u Jagodini. Student je završne godine Fakulteta Političkih nauka u Beogradu. Stažira u Narodnoj skupštini Srbije. Praksu je obavljao u organizaciji No Ordinary Agency. Jedan je  od pet studenata novinarstva Fakulteta političkih nauka koji su izabrani da borave u Holandiji na mesec dana gde će posetiti holandske medije i Međunarodni sud za ratne zločine u Hagu. Program organizuju OEBS i Holandska ambasada u Beogradu.

Snežana Mihajlovska

Rođena je 29. novembra 1985. godine u Beogradu. Student je druge godine master studija na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Praksu je obavljala u kompaniji Saiko Architects.

Suzana Raović

Rođena je 17. januara 1985. godine u Priboju. Student je završne godine Fakulteta organizacionih nauka. Praksu je obavljala u kompaniji Knorr-Bremse.

Tamara Rebihić

Rođena je 18. maja 1986. godine u Zadru. Diplomirala je na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Praksu je obavljala u kompaniji OBI.

Tanja Popov Tapavički

Rođena je 13. oktobra 1980.godine u Zrenjaninu. Magistrirala je na Tehničkom fakultetu Mihajlo Pupin u Zrenjaninu i master studije na Univerzitetu u Bolonji, Poljoprivredni fakultet. Praksu je obavljala u kompaniji Mautner Markhof.

Tatjana Janković

Rođena je 24. novembra 1985. godine u Beogradu. Apsolvent je Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Praksu je obavljala u kompaniji Leiner/Kika.

Tijana Jokić

Rođena je 9. avgusta 1985. godine u Jajcu. Završila je master studije na Hemijskom fakultetu u Novom Sadu. Praksu je obavljala u Austrijskom Institutu za tehnologiju.

Vladimir Matović

Rođen je 24. februara 1987. godine u Beogradu. Student je master studija na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Praksu je obavljao u kompaniji Finpro.

Vladimir Milojević

Rodjen je 25. januara 1984. godine u Subotici. Osnovne i master studije je 2008. godine završio na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu - smer stočarstvo. Praksu je obavljao na Fakultetu za veterinarske nauke.

Željko Marković

Rođen je 17. marta 1987. godine u Leskovcu. Student je završne godine Pravnog fakulteta u Nišu. Praksu je obavljao u ogranizaciji European training and research centre for human rights and democracy u Gracu.

Zorica Simić

Rođena je 20. avgusta 1986. godine u Požarevcu. Student je četvrte godine Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Praksu je obavljala u kompaniji Procon Data.

Đorđe Ranković

Rođen je 6. avgusta 1986. godine u Beogradu. Student je pete godine Elektronskog fakulteta u Nišu. Praksu je obavljao u kompaniji SAP.

Free business joomla templates