Tanja Popov Tapavički

Rođena je 13. oktobra 1980.godine u Zrenjaninu. Magistrirala je na Tehničkom fakultetu Mihajlo Pupin u Zrenjaninu i master studije na Univerzitetu u Bolonji, Poljoprivredni fakultet. Praksu je obavljala u kompaniji Mautner Markhof.

Free business joomla templates