Antić Božidar

Rođen je 8. januara 1995. godine u Beogradu. Student je Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na smeru Informatika. Praksu je obavljao u Siemens Healthcare GmbH u Forchheimu na temu "Prototyping of advanced authentication technologies".

Antić Petra

Rođena je 26. oktobra 1992. godine u Nišu. Završila je osnovne studije na Elektronskom fakultetu u Nišu, na smeru Računarstvo i informatika. Trenutno završava master studije na istom fakultetu, na modulu Softversko inženjerstvo. Praksu u trajanju od 6 meseci je obavljala u kompaniji esome Advertising Technologies GmbH u Hamburgu.

Cigić Petar

Rođen je 1987. godine u Novom Sadu. Osnovne i master studije završio je na Univerzitetu u Beogradu , na Arhitektonskom fakultetu, gde takođe pohađa doktorske akademske studije. Praksu je obavljao u arhitektonskom birou Šnajder – Šumaher, u Frankfurtu na Majni.

Gojnić Vanja

Rođena je 25. septembra 1993. godine u Novom Sadu. Osnovne studije završila je na Fakutetu tehničkih nauka u Novom Sadu smer elektroenergetika na elektrotehnici i računarstvu. Praksu je obavljala u Nemačkoj ravzojnoj banci (KfW Bankengruppe) u Frankfurtu, u energetskom sektoru za zemlje Jugoistočne Evrope i Turske (Fokus na projektima u Srbiji i Crnoj Gori).

Grubišić Dejan

Rođen je 6. januara 1996. godine u Novom Sadu. Završio je treću godinu na Fakultetu Tehničkih Nauka u Novom Sadu, smer Mikroračunarska Elektronika. Praksu je obavljao u naučnom institutu IHP u Frankfurtu na Odri.

Jankovski Žana

Rođena je 20. marta 1992.godine. Završila je osnovne studije na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i učestvovala je na jednogodišnjem CEE Management programu na Fakultetu za ekonomiju i biznis u Beču. U okviru programa stipendija nemačke privrede Zoran Đinđić, praksu je obavljala u kompaniji Metro International Supply u Dizeldorfu.

Jaškova Anna

Rođena je 12. novembra 1992. godine u Beogradu. Osnovne studije je završila na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, na smeru Ekonomska analiza i politika. Trenutno je student master studija na istom fakultetu. Praksu je obavljala u kompaniji Commerzbank AG u Frankfurtu, u odeljenju Finansijske institucije.

Joksimović Ivan

Rođen je 28. avgusta 1993. godine u Beogradu. Završio je master studije na Mašinskom fakultetu u Beogradu, na odseku za Termoenergetiku. Praksu u trajanju od 4 meseca je obavljao u kompaniji Andreas Stihl AG & Co.Kg, gde je bio zadužen za razvoj matematičkog modela permeativnih gubitaka u sistemu razvoda goriva motora SUS.

Knežević Kristina

Rođena je 3. januara 1994. godine u Beogradu. Student je Fakulteta Organizacionih Nauka, na Univerzitetu u Beogradu. Praksu je obavljala u Hamburgu, u kompanijama Acromax Media GmbH i Acromax Technology GmbH.

Milinković Tijana

Rođena je 11. oktobra 1992. godine u Bajinoj Bašti. Osnovne i master studije završila je na Građevinskom fakultetu na Odseku za geodeziju i geoinformatiku u Beogradu. Tromesečnu praksu je obavljala u firmi Beak Consultants u Frajbergu.

Nikolić Tanja

Rođena 6. februara 1990. u Kragujevcu. Završila je osnovne studije na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Trenutno pohađa master studije na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, smer Menadžment prodaje i lanca snabdevanja. Praksu je obavljala u kompaniji Bayer u Berlinu, odeljenje Menadžment lanca snabdevanja.

Peić Tukuljac Lidija

Rođena je 13. februara 1995. godine u Subotici. Student je Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, smer Inženjerstvo ugljenohidratne hrane. Praksu je obavila u kompaniji LUM GmbH u Berlinu u trajanju od 3 meseca. Tokom prakse je radila u laboratoriji za karakterizaciju disperzija i ispitivanje stabilnosti disperzija korišćenjem analitičke centrifuge.

Pejaković Alexandra

Rođena je 17. juna 1993. godine u Berlinu. Završila je osnovne studije arhitekture na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Trenutno pohađa master studije iz oblasti Dizajna enterijera na istom fakultetu. Praksu je obavljala u arhitektonskom birou Schneider+schumacher u Frankfurtu.

Petković Dejan

Rođen je 3. decembra 1993. godine u Gornjem Milanovcu. Završio je osnovne studije na Elektrotehničkom fakultetu na Univerzitetu u Beogradu (smer Elektronika). Praksu je obavljao u institutu IHP u Frankfurtu na Odri. Trenutno je student master studija na istom fakultetu i smeru.

Petrović Milica

Rođena je 5. avgusta 1991 u Nišu. Master studije psihologije završila je na Filozofskom fakultetu u Nišu. Praksu je obavljala u kompaniji METRO AG u Diseldorfu, u sektoru ljudskih resursa koji se bavi obukom zaposlenih (House of Learning).

Petrović Vladimir

Rođen je 9. oktobra 1991. godine. Osnovne studije je završio na Elektronskom fakultetu u Nišu, na smeru Upravljanje Sistemima. Trenutno je na master studijama na istom modulu. Praksu je obavljao u kompaniji Robert Bosch u Reningenu.

Plavšić Ana

Rođena je 6. septembra 1990.godine u Negotinu. Student je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na Internacionalnom masteru evropskih integracija. Tromesečnu praksu je obavila u Deutsche Telekom AG u Bonu, u odeljenju za pravne i regulatorne poslove.

Popović Andrija

Rođen je 4. maja 1993. godine. Osnovnu i srednju školu završio je u Blacu. Osnovne studije završio je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Nišu na smeru Opšta ekonomija, a na istom fakultetu nastavio je svoje master studije koje privodi kraju. Praksu je obavljao u kompaniji Bayer AG, odeljenje Regionalna koordinacija.

Radović Miljan

Rođen je 10. septembra 1988. godine u Prištini. Završio je osnovne akademske studije na Ekonomskom fakultetu na Univerzitetu u Nišu, smer Marketing / Poslovno upravljanje, zatim master studije na Mašinskom fakultetu na Univerzitetu u Nisu, smer Međunarodni Projektni Menadzment i Preduzetništvo, i druge master studije na programu MSc Business Management, Technology & Innovation na CITY College-u Univerziteta u Sefildu. Praksu je obavljao u odeljenju globalne nabavke kompanije "Stabilus" u Koblenzu na poziciji praktikanta kroz projekat selekcije i ostvarivanja saradnje sa dobavljačima iz autoindustrije sa prostora bivše Jugoslavije.

Seničić David

Rođen je 11. oktobra 1994. godine u Kraljevu. Osnovne studije završio je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, modul Signali i Sistemi gde nastavlja master studije. Praksu je obavljao u firmi MRK - Systeme GmbH u Augsburgu gde je razvijao robotske sisteme za mala i srednja preduzeća kroz evropski projekat RAMPup

Vujanović Ivana

Rođena je 17. oktobra 1992. godine u Beogradu. Osnovne i master studije završila je na Elektrotehnickom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Signali i sistemi. Trenutno je student druge godine doktorskih studija na Elektotehnickom fakultetu, smer Upravljanje sistemima i obrada signala. Praksu je obavljalja u kompaniji Infineon Technologies AG u Minhenu.

Vukadinović Nina

Rođena je 23. jula u Beogradu. Završila je osnovne studije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru Međunarodna ekonomija i spoljna trgovina. Trenutno pohađa master studije iz oblasti međunarodnog poslovnog upravljanja na istom fakultetu. Praksu je obavljala u kompaniji Schaeffler Technologies AG & Co. KG, u Švajnfurtu, u kancelariji CEO gde je asistirala na evropskim strategijskim projektima.

Živić Milan

Rođen je 30. januara 1993. godine u Beogradu. Trenutno privodi kraju osnovne studije na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, smer Informacioni sistemi i tehnologije. Praksu je obavljao u Inovacionom centru kompanije SAP u Potsdamu, u odeljenju Future of Work, radeći kao software developer u timu koji razvija aplikaciju Knowledge Workspace.

Free business joomla templates