Joksimović Ivan

Rođen je 28. avgusta 1993. godine u Beogradu. Završio je master studije na Mašinskom fakultetu u Beogradu, na odseku za Termoenergetiku. Praksu u trajanju od 4 meseca je obavljao u kompaniji Andreas Stihl AG & Co.Kg, gde je bio zadužen za razvoj matematičkog modela permeativnih gubitaka u sistemu razvoda goriva motora SUS.

Free business joomla templates