Peić Tukuljac Lidija

Rođena je 13. februara 1995. godine u Subotici. Student je Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, smer Inženjerstvo ugljenohidratne hrane. Praksu je obavila u kompaniji LUM GmbH u Berlinu u trajanju od 3 meseca. Tokom prakse je radila u laboratoriji za karakterizaciju disperzija i ispitivanje stabilnosti disperzija korišćenjem analitičke centrifuge.

Free business joomla templates