Bobar Bojana

Rođena 15. avgusta 1990. godine u Novom Sadu. Trenutno završava master studije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, smer primenjena matematika, finansijska matematika. Praksu je obavljala u centrali osiguravajućeg društva Allianz SE, Minhen, odeljenje Regional Management CEE Life&Health.

Ćelap Hana

Rođena je 5. novembra 1991. godine u Beogradu. Osnovne i master studije završila je na Fakultetu organizacionih nauka, smer menadžment. Praksu je obavljala u kompaniji GFA Consulting Group u Hamburgu, gde je radila na projektima i programima Evropske unije, unutar tima ,,Razvoj privatnog sektora i energija".

Demirović Emin

Rođen je 22. avgusta 1991. godine u Zagrebu. Završio osnovne studije Ekonomije na Državnom Univerzitetu u Novom Pazaru, smer Opšta ekonomija u junu 2014. godine. Praksu je obavljao u izvoznom odeljenju firme Gloria Haus- und Gartengeraete u Neu Ulmu.

Lazarević Strahinja

Rođen je 21. aprila 1991. godine u Zrenjaninu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Subotici, na smeru finansije, bankarstvo i osiguranje. Trenutno je student master studija na istom fakultetu i smeru. Praksu je obavljao u osiguravajućem društvu Allianz SE u Minhenu, u okviru odeljenja za centralnu i istočnu Evropu, kao član tima za prodaju i distribuciju i menadžment tržišta.

Markov Stefan

Rođen je 1. septembra 1990. godine u Beogradu. Osnovne studije završio je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru Finansije, bankarstvo i osiguranje. Praksu je obavio u Nemačkoj razvojnoj banci (KfW Bankengruppe) u Frankfurtu, u odeljenju Finansijska kooperacija sa zemaljama Jugoistočne Evrope i Turskom.

Mitrović Aleksandra

Rođena je 9. oktobra 1992. godine u Loznici. Diplomirala na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, na smeru signali i sistemi. Praksu je obavljala u kompaniji Robert Bosch GmbH u Leonbergu u Štutgartu.

Pavlović Bojana

Rođena je 7. oktobra 1990. godine u Beogradu. Osnovne studije je završila na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na smeru finansije, bankarstvo i osiguranje. Praksu je obavljala u Nemačkom udruženju za investicije i razvoj (DEG) u Kelnu, u odeljenju Evropa, Bliski Istok i Centralna Azija.

Pogančev Gorana

Rođena je 5. februara 1990. godine u Novom Sadu, gde je završila studije na Poljoprivrednom fakultetu, a potom nastavila master studije u Holandiji. Praksu je obavljala u Kompaniji KTG u Oranienburgu.

Popović Svetislav

Rođen je 18. aprila 1988. godine u Bijelom Polju. Završio je Osnovne akademske i master studije na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer konstruktivni. Po završetku osnovnih i tokom master studija je radio u kompanijama Institut za građevinarstvo i Inženjering-promet iz Crne Gore, a nakon toga u kompaniji Bexel Consulting iz Beograda. Stručnu praksu je obavljao u kompaniji Europoles GMBG & CO KG iz Nojmarkta u Oberpfacu.

Raičević Tamara

Rođena je 6. jula 1991. godine u Beranama. Student je master studija Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, smer primenjena matematika, matematika finansija. Praksu je obavljala u kompaniji Hannover Rück, Hanover, odeljenje Life&Health Biometrical Analysis.

Savić Stefan

Rođen je u Nišu 12. januara 1992. godine. Student je Mašinskog fakulteta u Nišu, odsek Mehatronika i upravljanje. Praksu je obavljao u Bilefeldu (Severna Rajna-Vestfalija) u kompaniji Gildemeister Drehmaschinen GmbH u odeljenju za istraživanje i razvoj. 

Šovljakov Jelena

Rođena je 15. aprila 1991. godine u Novom Sadu. Trenutno je student na studijskom programu Inženjerstvo materijala na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu. Praksu je obavljala u kompaniji LUM GmbH u Berlinu, gde je bila zadužena za ispitivanje separacije faza disperzionih sistema metodom analitičke centrifuge.

Tepšić Slaven

Rođen je 21. juna 1992. godine  u Podgorici. Osnovne studije je završio 2015. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, smer fizička elektronika, gde je nastavio i master studije. Praksu je obavljao u IHP Microelectronics GmbH, u Frankfurtu na Odri.

Trajković Ana

Rođena je 14. oktobra 1992. godine u Beogradu. Osnovne studije završava na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Informatika i računarstvo. Praksu je obavljala u firmi IHP microelectronics, Frankfurt (Oder), u periodu od 3 meseca.

Free business joomla templates