Lazarević Strahinja

Rođen je 21. aprila 1991. godine u Zrenjaninu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Subotici, na smeru finansije, bankarstvo i osiguranje. Trenutno je student master studija na istom fakultetu i smeru. Praksu je obavljao u osiguravajućem društvu Allianz SE u Minhenu, u okviru odeljenja za centralnu i istočnu Evropu, kao član tima za prodaju i distribuciju i menadžment tržišta.

Free business joomla templates