Stefanović Višnja

Rođena je 15. jula 1989. godine u Novom Sadu. Osnovne studije završava 2012. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, na smeru za primenjenu matematiku, modul- matematika finansija. Odmah potom upisuje master studije na istom fakultetu i u istoj oblasti, koje završava 2014. godine. Praksu je obavljala u reosiguravajućoj kompaniji Hannover Re u Hanoveru.

Free business joomla templates