Pantović Miljana

Rođena je 24. novembra 1977. godine u Beogradu. Apsolvent je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Zaposlena je u Delta Maxi doo u Podgorici na poziciji Zamenika izvršnog direktora Direktor Category Management-a. Praksu je obavljala u kompaniji Metro Chas&Carry Deutchland GmbH.

Free business joomla templates