Babić Milan

Rođen je 11. avgusta 1980. godine u Novom Sadu gde je i završio fakultet za industrijski menadžment a potom i magistrirao na istom fakultetu. Sada živi i radi u Moskvi u kompaniji McKinsey&company. Praksu je obavljao u kompaniji Metro Chas&Carry Deutchland GmbH.

Free business joomla templates